Vrijeme: 18:25

Sokovi s puno vitamina #5

Neka \sigma_2(n) označava zbroj kvadrata djelitelja broja n. Neka je F(n) zadano formulom: F(n) = \sum_{k | n} \sigma_2(k). Dakle, za sve djelitelje k broja n u sumu pribrojimo vrijednost \sigma_2(k).

Izračunaj ostatak pri dijeljenju broja F(1000000000) s brojem 1000000007.