Vrijeme: 06:14

Tiramisu #5

Broj 2019 želimo zapisati kao zbroj dva prosta broja na sve moguće načine. Koliki je umnožak svih tih prostih brojeva?