Vrijeme: 17:29

Tiramisu #2

Za broj kažemo da je zgodan ako su pri djeljenju tog broja s 16 dobiveni ostatak i kvocijent isti. Koliko ima zgodnih brojeva između 1 i 1000