Vrijeme: 04:55

Male koale #2

Mala koala Nala pronašla je pločice na kojima pišu brojevi 1, 2, 3, 4 i 5. Na koliko načina Nala može poredati pločice u niz tako da je broj na drugoj pločici veći od broja na prvoj i trećoj, a broj na četvrtoj broj veći od broja na trećoj i petoj.