Vrijeme: 03:24

Tiramisu #3

Mirko je pronašao četveroznamenkast broj koji mu se činio jako zanimljiv. Broj ima samo dvije različite znamenke, i suma svih znamenaka mu je 9, a istovremeno je dvostruko veći od još jednog broja sa tim istim svojstvima! Koji je najmanji takav broj koji je Mirko mogao pronaći?