Vrijeme: 01:32

Biram, kombiniram #3

Slavku je dosadno na satu kemije pa se igra konstruiranja niza. Novi broj u nizu iz trenutnog dobiva tako što zbroji kubove znamenaka trenutnog broja. Ako je počeo od 25, koji mu je 128. član niza.

(25 shvaćamo kao prvi član niza.)