Vrijeme: 17:23

Sume #3

Izračunajte: \sum_{x_1 + ... + x_{2016} = 2016^3} x_1...x_{2016} pri čemu su x_1, ..., x_{2016} prirodni brojevi. Odgovor ispišite modulo 1\,000\,000\,007.

Pojašnjenje: Sumira se po svim mogućim kombinacijama prirodnih brojeva x_1, x_2, \dots, x_{2016} takvih da im je suma jednaka 2016^3.