Vrijeme: 12:33

Čaše od kristala #1

Encho ima zgradu od 2016 katova i čašu od kristala. Ako čašu mutni Encho baci s prozora nekog od katova, ona se ili razbije ili ostane neokrznuta. Čaša se ne razbija padom iz prizemlja (kat 0). Ako čaša može izdržati pad s nekog kata n, uvijek može izdržati i padove s katova m \le n.

Koliko minimalno bacanja čaše Enchu treba da sigurno odredi najviši kat s kojeg se čaša ne razbija?

(Ako mutni Encho ostane bez čaše, ne može više bacati čaše.)

Pojašnjenje: Zgrada ima katove 0, 1, 2, \dots, 2016.