Vrijeme: 05:41

Pravilni četverokuti #1

Trojku prirodnih brojeva (x,y,z) zovemo Pitagorinom ako vrijedi x^2+y^2=z^2.

Pogledajmo sve Pitagorine trojke (x,y,z) kojima su sva tri člana manja ili jednaka 10\,000. Kolika je vjerojatnost da 60 dijeli umnožak xyz?