Vrijeme: 21:13

Pravilni četverokuti #2

Pogledajmo sve prirodne brojeve manje ili jednake 1\,000. Koliko se takvih prirodnih brojeva n nalazi u nekoj Pitagorinoj trojci?