Vrijeme: 16:04

(Ne)jednakosti #1

Odredite minimalnu vrijednost izraza: \frac{x_1}{x_2+x_3}+\frac{x_2}{x_3+x_1}+\frac{x_3}{x_1+x_2} Za pozitivne realne x_1,x_2,x_3.