Vrijeme: 11:08

(Ne)jednakosti #4

Neka je n= 2016 prirodan broj. Odredite najveći c takav da uvijek vrijedi: \sum_{i=1}^n \frac{x_{i+1}+x_{i+2}}{x_{i}+x_{i+3}} \ge c za pozitivne realne x_1,x_2,\ldots, x_n gdje je x_{n+i}=x_i za sve prirodne i.