Vrijeme: 18:57

(Ne)jednakosti #2

Neka je c_n maksimalan realan broj za koji vrijedi \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2  \ge c_n \sum_{i=1}^n x_i(x_{i+1}+x_{i+2}) za sve pozitivne realne x_1,x_2,\ldots, x_n gdje je x_{n+1}=x_1, x_{n+2}=x_2. Koliko iznosi c_4 \cdot c_{2016}?