Vrijeme: 00:09

(Ne)jednakosti #3

Neka je c_n maksimalan realan broj za koji vrijedi \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \ge c_n \sum_{i=1}^n x_i(x_{i+1}+x_{i+2}+x_{i+3}) za sve pozitivne realne x_1,x_2,\ldots, x_n gdje je x_{n+1}=x_1,x_{n+2}=x_2,x_{n+3}=x_3. Koliko iznosi c_6 \cdot c_{2016}?