Vrijeme: 05:30

Teorija #1

Na zadatke iz ovog lanca odgovorite s 5 velikih slova 'T' ili 'N' koja nisu odvojena razmakom. Primjerice, ako su odgovori netočno, netočno, točno, netočno, točno, upišite "NNTNT", bez navodnika.

\begin{enumerate}
\item Postoji prost broj $p$ takav da za sve proste brojeve $q$ vrijedi $q \leq p$.
\item Postoji prost broj $p$ takav da za sve proste brojeve $q$ vrijedi $p \leq q$.
\item Dva različita prosta broja su nužno međusobno relativno prosti.
\item Postoji prirodan broj koji je djeljiv sa svim prostim brojevima.
\item Postoje $a, b, c \in \mathbb{N}$ takvi da je $\text{nzd}(a, b, c) = 1$, $\text{nzd}(a, b) \neq 1$ $\text{nzd}(b, c) \neq 1$, $\text{nzd}(a, c) \neq 1$.
\end{enumerate}