Vrijeme: 18:11

Pravokutni trokuti #1

Mali Mirko je nacrtao jednakokračan pravokutan trokut duljine katete 1 tako da mu je jedan vrh u ishodištu koordinatnog sustava, pravi kut na x-osi, a treći vrh u 1. kvadrantu. Zatim je nacrtao novi pravokutan trokut čija je jedna kateta hipotenuza prethodnog, a druga duljine 1. Također, novi trokut se ne preklapa s prethodnim. Taj je postupak ponavljao sve dok nije shvatio da ako nacrta još jedan trokut, on će se preklopiti s početnim trokutom. Koliko je Mirko nacrtao trokuta?