Vrijeme: 09:04

Pravokutni trokuti #3

Kolika je maksimalna udaljenost između nekog nacrtanog vrha i vrha nasuprot hipotenuzi prvog trokuta?