Vrijeme: 22:31

Pravokutni trokuti #3

Kolika je maksimalna udaljenost između nekog nacrtanog vrha i vrha nasuprot hipotenuzi prvog trokuta?