Vrijeme: 15:58

Pravokutni trokuti #4

Mirko je odlučio nastaviti crtati trokute. Kada je shvatio nakon puno crtanja da će mu se preklopiti bar 2016 trokuta u istoj točki ako nastavi, on je odlučio prestati. Koliko je trokuta nacrtao?