Vrijeme: 19:40

Do I feel lucky? Well, do ya, punk? #5

Dan je trokut ABC čije su duljine stranica |AB| = 2016, |BC| = 2017, |AC| = 2018. Neka su M i N nožista okomica iz vrha A na simetrale vanjskih kuteva kod vrhova B i C. Kolika je duljina dužine \overline{MN}?