Vrijeme: 07:26

I'm Feeling Lucky #4

Mali Mirko je našao sve parove (a, b) prirodnih brojeva takve da je \frac{a^2(b-a)}{b+a} kvadrat prostog broja. Zatim je izračunao za svaki par umnožak ab i sve te umnoške zbrojio. Koliki je dobio rezultat?

Odgovor ispišite modulo 1\,000\,000\,007.