Vrijeme: 07:36

Maksimalno bridova #3

Koliko maksimalno bridova može imati graf na 11 vrhova koji ne sadrži podgraf koji se sastoji od dva trokuta koji dijele točno jedan vrh?