Vrijeme: 09:49

Biram, kombiniram #2

Koliko puta u danu se preklope kazaljke za sate i minute, ako se obe kazaljke gibaju kontinuirano?