Vrijeme: 11:47

Biram, kombiniram #2

Koliko puta u danu se preklope kazaljke za sate i minute, ako se obe kazaljke gibaju kontinuirano?