Vrijeme: 05:02

Skičasta geometrija #2

Površina trapeza  ABCD je  164 \text{cm}^2. Visina mu je dugačka  8 \text{cm},  |AB|= 10 \text{cm}, i  |CD|=17 \text{cm}. Koliko je  |BC|, u centimetrima?

Attachment image