Vrijeme: 07:23

Skičasta geometrija #3

Kružnica sa središtem u točki O podijeljena je na 12 jednakih lukova, označenih slovima od A do L kao na slici. Kolika je, u kutnim minutama, suma kuteva x i y?

Attachment image