Vrijeme: 11:10

Skičasta geometrija #5

Kolika je površina osjenčanog dijela pravokutnika?

Attachment image