Vrijeme: 18:44

Skičasta geometrija #5

Kolika je površina osjenčanog dijela pravokutnika?

Attachment image