Vrijeme: 16:15

Skičasta geometrija #5

Kolika je površina osjenčanog dijela pravokutnika?

Attachment image