Vrijeme: 03:05

Skičasta geometrija #5

Kolika je površina osjenčanog dijela pravokutnika?

Attachment image