Vrijeme: 13:39

Skičasta geometrija #5

Kolika je površina osjenčanog dijela pravokutnika?

Attachment image