Vrijeme: 06:43

Skičasta geometrija #5

Kolika je površina osjenčanog dijela pravokutnika?

Attachment image