Vrijeme: 00:41

Skičasta geometrija #5

Kolika je površina osjenčanog dijela pravokutnika?

Attachment image