Time: 15:00

TB nizovi #3

Neka je za prirodan broj k p(k) najmanji prosti broj koji ne dijeli k, a q(k) produkt svih prostih brojeva manjih od p(k). Promotrimo niz x_0=1, x_{n+1}=\frac {x_np(x_n)}{q(x_n)} Odredi zbroj svih brojeva n za koje je x_n=111111.