Vrijeme: 13:31

Algebra #3

Pravac s negativnim koeficijentom smjera koji prolazi točkom (18,8) siječe x os i y os u točkama (a,0) i (0,b) redom. Kolika je minimalna vrijednost izraza a + b?