Time: 15:10

Algebra #1

Pretpostavimo da za neki x\in \mathbb{R} vrijedi: \log_2 x + \log_8 x + \log_{64} x = \log_x 2 + \log_x 16 + \log_x 128 Pretpostavimo da je \log_2 x + \log_x 2 = \frac{a\sqrt{b}}{c}, gdje su a i c relativno prosti prirodni brojevi i b je kvadratno slobodan, izračunaj abc.