Time: 20:10

Polu diofantske #1

Postoje jedinstveni prirodni brojevi x i y koji zadovoljavaju jednadžbu x^2 + 84x + 2008 = y^2. Odredi x+y.