Time: 23:37

Polu diofantske #3

Odredi 3x^2y^2 ako su x i y cijeli brojevi takvi da vrijedi y^2 + 3x^2 y^2 = 30x^2 + 517.