Time: 13:51

Nezavisni skupovi #4

Na krugu je zadano 2017 točaka. Za (moguće prazan) podskup točaka kažemo da je mutan ako ne sadrži dvije točke A i B takve da neki od dvaju lukova s krajevima u tim točkama sadrži točno 42 od zadanih 2017 točaka (ne računajući A i B). Za mutan skup reći ćemo da je premutan ukoliko ima maksimalnu veličinu među svim mutnim skupovima. Koliko ima premutnih skupova?