Time: 14:19

Satovi #1

Sada je Filip zanemario kazaljku koja pokazuje sekunde. Koliki kut u stupnjevima (manji od 180^\circ) zatvaraju kazaljke sata i minuta u 17:48? Rješenje zapišite kao cijeli broj bez oznake stupnja.