Time: 14:03

Satovi #2

Filip je nacrtao svoj sat u koordinatnom sustavu u trenutku kada pokazuje 15:07 sati. Koliki je zbroj koeficijenata smjera pravaca na kojima leže kazaljke koje pokazuju sate i minute zaokružen na dvije decimale?