Time: 16:01

Satovi #3

Kada je ponovno pogledao sat, Filip je uočio da vrhove kazaljki može proučavati kao vrhove trokuta. Kolika je površina takvog trokuta u 12:45:27, ako je kazaljka sata duga 5 cm, minuta 10 cm, a sekunda 11 cm? Kazaljka koja pokazuje minute pomiče se ovisno o sekundama i kazaljka koja pokazuje sate pomiče se ovisno o tome koliko se pomaknula kazaljka koja pokazuje minute. Rješenje zapišite kao decimalni broj zaokružen na jednu decimale bez mjerne jedinice.