Time: 14:30

Kompleksi #4

Ako je a + bi (gdje su a i b realni) zbroj svih rješenja z sustava jednadžbi | z + 1 + 8i |^2 - |z + 2 + i |^2 = 100 | z - 5 | = 5, koliko je ab?