Time: 15:44

Polinomi #1

Nultočke kvadratne jednadžbe f(x) = x^2 - 2013x + k su prosti brojevi. Odredite vrijednost k.