Time: 14:08

Polinomi #3

Koliko iznosi abc gdje su a, b i c cjelobrojni koeficijenti uz članove polinoma

f(x)=x^5+ax^4+bx^3-4x^2+3x+c

ako je poznato da polinom f ima jednu cjelobrojnu trostruku nultočku.