Time: 14:51

Planimetrija ili ipak ne #5

Neka su A,B I C tri kolinearne točke tako da se B nalazi izmedu A i C. Pretpostavimo da postoje točke A' i B' tako su AA' i BB' paralelni te da A', B' i C nisu kolinearne. Neka je O_1 središte opisane kružnice \triangle AA'C, a O_2 središte opisane kružnice \triangle BB'C. Ako su površine \triangle A'CB' i \triangle O_1CO_2 jednake odredi u stupnjevima najveću moguću mjeru kuta \angle CAA'. Napomena: rješenje se unosi kao decimalni broj na dvije decimale npr. 34.27