Time: 15:19

Razgovor ugodni naroda slovinskoga #3

Povratak Struje i Basiolija


STRUJA

BASIOLI

PETAR NIZIČ

Petar-Nizič: Karlo, Mihovile, svakome od vas potajno sam rekao različit racionalan broj oblika a - \frac{1}{3^b} - \frac{1}{3^{b+c - 1}} gdje su a, b i c prirodni brojevi. Kome je veći?

Mihovil: Ne znam.

Karlo: Ni ja.

Mihovil: Opet ne znam.

Karlo: Ni ja.

Petar-Nizič: Nema smisla da se tako dobacujete. Koliko god to nastavili raditi, nikada nećete saznati kome je veći.

Mihovil: Kako zanimljiva i bitna nova tvrdnja! Još uvijek ne znam.

Karlo: Ni ja.

Mihovil: Nastavljam ne znati.

Karlo: I ja.

Petar-Nizič: Opet, koliko god puta tako izmijenili informaciju o neznanju odgovora na pitanje kome je veći, nikad nećete spoznati.

Mihovil: Hvala, Petre, Niziću, što si nas poštedio muke! Međutim, još uvijek ne znam odgovor.

Karlo: Ni ja.

Mihovil: Ni sada ne znam. Hoćemo li ikada saznati?

Petar-Nizič: Zapravo, koliko god puta napravimo ovu istu radnju koju smo ponovili već dva puta, gdje vi kazujete jedan drugome da ne znate, a ja vam kažem da tako nećete doći do odgovora, opet nećete nikada saznati kome je veći. Štoviše, ponovim li opet svoju tvrdnju koja je iz mojih usta izašla ovako predivno ukošena, i dalje nećete znati odgovor. Čak i ako bih tu tvrdnju ponovio ne jednom, ne dvaput, ne triput, nego tisuću puta (brojeći i onaj prvi put), i dalje ne biste znali odgovor!

Mihovil: Sjajne, vrlo bitne riječi si sada izrekao! Nažalost, još uvijek ne znam kome je veći.

Karlo: Ni ja.

Mihovil: Opet ne znam.

Karlo: Ni ja.

Mihovil: Ali, čekaj, pa ja sam upravo saznao kome je veći!

Karlo: Ako je tako, sada ja znam oba naša broja.

Mihovil: Pa onda ih znam i ja!

Koji su njihovi brojevi?