Time: 08:53

Brojevi #1

Zbroj nekoliko različitih prirodnih brojeva je 350, a njihov prosjek 50. Ako znamo da je jedan od brojeva 100, koliko maksimalno može iznositi najveći od tih brojeva?