Time: 13:32

Brojevi #2

Na ploči su redom napisani brojevi od 1 do 2017. Koja je 2017. znamenka u tom nizu?