Vrijeme: 02:08

Brojevi #4

Odredi najveći prosti broj p manji od 1000, takav da p+2 ima točno tri djelitelja.