Time: 14:07

Brojevi #5

Na ploči su napisani brojevi na sljedeći način: u prvom redu piše broj 1, u drugom 2 i 3, u trećem 4,5,6 itd, odnosno u n-tom redu zapisano je n brojeva, počevši od sljedbenika zadnjeg broja u redu n-1.

Koji je zbroj prvog i zadnjeg broja u 17. redu?