Time: 14:13

Onda nije s njime nešto u redu #4

Za pozitivne realne brojeve x_1, x_2, \ldots, x_n vrijede sljedeće dvije nejednakosti: x_{1}^2 + x_{2}^2 + \ldots + x_{n}^2 < \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{2};

x_1 + x_2 + \ldots + x_n <  \frac{x_{1}^3 + x_{2}^3 + \ldots + x_{n}^3}{2}.

Koja je najmanji mogući n?