Time: 14:38

Fina, ukusna iela #2

U jednoj glazbenoj školi moguće je učiti svirati gitaru, klavir i klarinet. 13 učenika svira gitaru, 18 klarinet, a 20 klavir. Klavir i klarinet svira 7 učenika, gitaru i klarinet 8 učenika, a njih 10 svira gitaru i klavir. 6 učenika svira sva tri instrumenta. Koliko učenika pohađa školu?