Time: 14:12

Ekstremalni grafovi #3

U nekoj je državi 2017 gradova te između nekih parova gradova postoji direktna dvosmjerna autobusna linija. Udaljenost dvaju gradova definiramo kao najmanji mogući broj autobusnih linija koje je potrebno koristiti na nekom putu između njih. Odredi najmanji ukupan broj autobusnih linija u cijeloj državi takav da, bez obzira na njihov raspored, sa sigurnošću možemo tvrditi da postoje tri različita grada na međusobno jednakim udaljenostima.