Time: 14:58

Godine #2

Marin je stariji od Lucije, a mlađi od Leona. Lucija i Leon zajedno imaju 38 godina. Zanimljivo je da je Leon stariji od Marina točno koliko i Marin od Lucije. Koliko Marin ima godina?