Time: 15:53

Godine #1

Vedrana i Pero su kriminalci. Zbroj njihovih godina jednak je 45. Koliki će biti zbroj njihovih godina za 10 godina?