Time: 15:27

Godine #4

Umnožak Janinih i Ivanovih godina je 168, a zbroj njihovih godina je 26. Koliki će biti umnožak njihovih godina za 2 godine?