Vrijeme: 20:48

Fina, ukusna iela #4

Koliko ima nizova duljine 6 sastavljenih od 1,2,3 ili 4 u kojima se svaki broj pojavljuje barem jednom?